13 Ekim 2017 Cuma 11:34
75 Okunma
KUM­LU­CA­LI ÖĞ­REN­Cİ­LE­RE SPOR DES­TE­Ğİ
Kum­lu­ca'da çe­şit­li okul­lar­da ya­pı­lan spor mal­ze­me­si yar­dı­mı öğ­ren­ci­le­ri mutlu etti.
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si, Kum­lu­ca'da okul­la­ra spor mal­ze­me­si yar­dı­mı yaptı. Özel­lik­le kır­sal ma­hal­le­ler­de bu­lu­nan okul­la­rın spor araç ge­reç­le­ri yö­nün­den des­tek­len­me­si ve ço­cuk­la­ra spor bi­lin­ci­ni aşı­la­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len yar­dım­lar, yüz­le­ri gül­dü­rü­yor.

TÜREL'E SEVGİLER
Spora ve spor­cu­ya des­tek olmak için Kum­lu­ca'da Fa­ra­bi Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si, Mü­ni­re-Os­man Alkan Or­ta­oku­lu, Ma­vi­kent Ça­nak­çı 75.Yıl İmam Hatip Or­ta­oku­lu, Kuzca Keles İlko­ku­lu ve Ka­ra­ca­öğ­ren Ka­ra­bük İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ne ti­şört, şapka, spor çan­ta­sı he­di­ye edil­di. Ay­rı­ca okul­la­ra sat­ranç ta­kı­mı, fut­bol, vo­ley­bol ve bas­ket­bol topu yar­dı­mın­da bu­lu­nul­du.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol