13 Ekim 2017 Cuma 11:17
15 Okunma
KUMLUCA’DA HEDEF BAŞ­PEH­Lİ­VAN VE MİLLİ GÜ­REŞ­Çİ YE­TİŞ­TİR­MEK
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya'yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden güreş ant­re­nör­le­ri, ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verdi. Zi­ya­ret­te güreş se­zo­nu de­ğer­len­di­ril­di, yeni güreş se­zo­nun­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar ko­nu­şul­du. Kum­lu­ca Be­le­di­y...e­si'nin gü­reş­çi­le­re sağ­la­dı­ğı im­kân­lar­dan do­la­yı te­şek­kür eden ant­re­nör­ler, gös­te­ri­len ilgi ve im­kân­la­rın far­kın­da ol­duk­la­rı­nı buna kar­şı­lık ola­rak, Kum­lu­ca'dan Güreş Milli Ta­kı­mı'na gü­reş­çi ver­me­yi ve baş­peh­li­van ye­tiş­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya ise; "Güreş böl­ge­miz­de çok se­vi­len bir spor dalı. Kum­lu­ca'dan çıkan baş­peh­li­van­lar bunun ka­nı­tı. Be­le­di­ye ola­rak güreş spo­ru­na önem ve­ri­yo­ruz. Bu yüz­den gü­reş­çi­le­re özel ant­ren­man sa­lo­nu yap­tık. Gü­re­şe gönül ver­miş genç­ler için yap­tır­dı­ğı­mız sa­lon­da tüm bölge genç­le­ri­miz fay­da­la­na­bi­lir" dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol