banner31
banner32
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:48
41 Okunma
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Tiyatro Kulübü Kumluca Anaokulunda

Kum­lu­ca Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si Ti­yat­ro Ku­lü­bü, Dünya Çocuk Ki­tap­la­rı Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Kum­lu­ca Ana­oku­lu’nu zi­ya­ret ede­rek; ma­sal­lar­da, şar­kı­lar­da, oyun­lar­da ve ki­tap­la­rın bü­yü­lü dün­ya­sın­da Ku­zu­cuk­lar sı­nı­fın­da bu­luş­tu.

Kimya Öğ­ret­me­ni Ha­ti­ce Kök ön­der­li­ğin­de­ki kulüp öğ­ren­ci­le­ri­ni Kum­lu­ca Ana­oku­lu Mü­dü­rü Filiz Akın kar­şı­la­dı. Öğ­ren­ci­ler Filiz Mü­dü­re ge­tir­dik­le­ri çi­çek­le­ri tak­dim et­tik­ten sonra Ku­zu­cuk­lar sı­nı­fı­na ge­çi­le­rek ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri ile kitap oku­ma­nın önemi üze­ri­ne soh­bet edi­lip öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­rıl­dı. Her bir öğ­ren­ci­ye masal ki­tap­la­rı ve masal kah­ra­man­la­rın­dan olu­şan ko­nuş­ma ba­lon­la­rı he­di­ye edil­di. İçle­rin­den se­çi­len bir kitap sı­nıf­ta öğ­ren­ci­le­re okun­du. Ku­zu­cuk­lar sı­nı­fı öğ­ret­me­ni Fatma Yıl­maz’ ı da unut­ma­yan Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri içe­ri­sin­de Türk Bay­ra­ğı bu­lu­nan Nutuk Ki­ta­bı­nı Fatma Öğ­ret­me­ne sun­du­lar.
Et­kin­lik­ler pal­ya­ço gös­te­ri­le­riy­le, çocuk oyun­la­rıy­la, ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ne ba­lon­lar da­ğı­tıl­ma­sıy­la devam etti. Son ola­rak ta gitar eş­li­ğin­de çocuk şar­kı­la­rı ça­lı­nıp söy­len­di. Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu kitap ağacı da günün ha­tı­ra­sı ola­rak ku­zu­cuk­lar sı­nı­fın­da ye­ri­ni buldu.
Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si Kimya Öğ­ret­me­ni Ha­ti­ce Kök ‘‘ Ki­tap­sız bü­yü­yen çocuk, susuz ağaca ben­zer di­ye­rek biz bu et­kin­li­ği plan­la­dık ve gör­dük ki çok doğru bir karar ver­mi­şiz, ço­cuk­la­rın göz­le­rin­de­ki mut­lu­luk gö­rül­me­ye de­ğer­di. Öğ­ren­ci­le­ri­mi du­yar­lı­lık­la­rın­dan ve ver­dik­le­ri emek­ler­den do­la­yı teb­rik ede­rim. Ay­rı­ca bize ver­di­ği her türlü des­tek­ten do­la­yı Sayın Okul Mü­dü­rüm Ayhan Du­ru­kan’ a, bizi en iyi şe­kil­de ağır­la­dık­la­rı için Kum­lu­ca Ana­oku­lu Mü­dü­rü Filiz Akın’ a, Müdür Yar­dım­cı­sı Mak­bu­le Bos­tan­cı’ ya ve Öğ­ret­me­ni­miz Fatma Yıl­maz’ a çok te­şek­kür ede­rim’’ dedi.
Kum­lu­ca Ana­oku­lu Mü­dü­rü Filiz Akın ‘‘Kum­lu­ca Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si bu et­kin­li­ği bi­zim­le be­ra­ber yap­mak is­te­di­ğin­de biz okul ola­rak çok se­vin­dik, ço­cuk­la­rı­mız­da bu yaş­lar­da kitap sev­gi­si ka­zan­dır­mak çok önem­li. Ay­rı­ca bu et­kin­lik­te gör­dük ki Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri çok ha­zır­lık­lı gel­miş­ler; kos­tüm­le­ri, he­di­ye­le­ri, gi­tar­la şarkı çalıp söy­le­me­le­ri bizi ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi çok mutlu etti. Ço­cuk­la­rı­mız çok eğ­len­di. Emeği geçen her­ke­se çok te­şek­kür ede­rim.’’ dedi.
Ana­sı­nı­fı Öğ­ret­me­ni Fatma Yıl­maz ‘‘ Her şey­den önce çok güzel bir et­kin­lik oldu. Ço­cuk­la­rı­mız çok mutlu ol­du­lar, her biri çok il­gi­liy­di. Kitap ağacı, masal ki­tap­la­rı, pal­ya­ço­la­rın ve uğur bö­ce­ği­nin kos­tüm ve mak­yaj­la­rı, gitar eş­li­ğin­de şar­kı­lar, he­di­ye­ler, her şey en ince ay­rın­tı­sı­na kadar dü­şü­nül­müş­tü. Her bi­ri­ni teb­rik edi­yo­rum ve te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.’’ Dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner24

banner23