banner31
banner32
27 Kasım 2018 Salı 09:27
47 Okunma
Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Han Altınay Kumluca Sosyal Bilimler Lisesinde

Kum­lu­ca İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Girgin de bu et­kin­lik­te öğ­ren­ci­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı.
Kum­lu­ca Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tolga Han Al­tı­nay ko­nuş­ma­sı­na ken­di­si­ni ta­nı­ta­rak baş­la­dı ve kı­sa­ca öz­geç­mi­şin­den bah­set­ti. Öğ­ren­ci­le­re su­nu­mu­nu ya­par­ken ön­ce­lik­li ola­rak hangi mes­le­ği se­çer­se­niz seçin ama ah­lak­lı dü­rüst in­san­lar olun, güzel dost­luk­lar kurun çünkü bu va­sıf­la­ra sahip olur­sa­nız her mes­lek­te ba­şa­rı­lı olur­su­nuz vur­gu­su­nu yaptı. Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK’ ün ‘‘Va­ta­nı­nı en çok seven gö­re­vi­ni en iyi ya­pan­dır’’ sö­zü­nü ha­tır­lat­tı. 
Ba­şa­rı­nın yo­lu­nun önce hayal et­mek­ten geç­ti­ği­ni son­ra­sın­da da az­met­mek yani pes et­me­mek ol­du­ğu­nu ifade etti. Hukuk Fa­kül­te­si­ni ka­zan­ma­yı hayal eden öğ­ren­ci­le­re sı­na­va ha­zır­lan­ma sü­re­ci, fa­kül­te­de­ki eği­tim­ler, son­ra­sın­da­ki staj ve ha­kim­lik sav­cı­lık sı­nav­la­rın­dan bah­set­ti. Mes­le­ği bo­yun­ca kar­şı­laş­tı­ğı il­ginç anı­la­rın­dan ör­nek­ler verdi. Söz alan öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ti­tiz­lik­le ce­vap­la­dı.
Prog­ram, günün anı­sı­na Okul Mü­dü­rü Ayhan Du­ru­kan’ ın pla­ket tak­di­miy­le son buldu.
Kum­lu­ca Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si Okul Mü­dü­rü Ayhan Du­ru­kan ‘‘ Oku­lu­muz dü­zen­le­di­ği Mes­lek ve Ka­ri­yer Gün­le­ri ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin tüm ha­yat­la­rı­na yön ve­recek mes­lek se­çim­le­ri­ni ya­pa­bil­me­le­ri­ni, kendi be­ce­ri ve eği­lim­le­ri­ni iyi de­ğer­len­di­re­rek seç­tik­le­ri mes­le­ğin özel­lik­le­ri­ni ta­nı­ma­la­rı­nı he­def­li­yor. Ka­ri­yer gün­le­ri et­kin­li­ği­mi­zin bugün ki ko­nu­ğu Kum­lu­ca Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tolga Han Al­tı­nay oldu. Kum­lu­ca İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Sayın Meh­met Ali Girgin de bu güzel gü­nü­müz­de biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı. Kum­lu­ca Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­mı­za ve Kum­lu­ca İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­mü­ze çok te­şek­kür edi­yo­ruz.’’ dedi
Kimya Öğ­ret­me­ni Ha­ti­ce Kök ‘‘Et­kin­li­ği­miz, ka­tı­lım­cı­la­rın çok mem­nun kal­dı­ğı, ve­rim­li geçen bir et­kin­lik ola­rak biz­le­rin ha­fı­za­la­rı­na ka­zın­dı. Ön­ce­lik­le ko­nu­ğu­muz Kum­lu­ca Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tolga Han Al­tı­nay’ a bu güzel su­nu­mun­dan do­la­yı ve Kum­lu­ca İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Meh­met Ali Girgin’ e de her zaman ol­du­ğu gibi yine biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı için çok te­şek­kür edi­yo­ruz.’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner24

banner23