13 Ekim 2017 Cuma 11:12
19 Okunma
KUM­LU­CA ANA­DO­LU Lİ­SE­Sİ’NDEN AŞURE İKRAMI
Aşure et­kin­li­ği­ne, Kum­lu­ca İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Gir­gin, şube mü­dür­le­ri, KUTBO Baş­ka­nı Fatih Dur­daş, Okul Mü­dü­rü İsmet Eras­lan, Okul Aile Bir­li­ği Baş­ka­nı Ali Torun, öğ­ren­ci­ler ve ve­li­le­ri ka­tıl­dı.

Ana­do­lu Li­se­si bah­çe­sin­de ha­zır­la­nan aşure pro­to­ko­le, öğ­ren­ci ve ve­li­le­re ikram edil­di. Kum­lu­ca Ana­do­lu Li­se­si Okul Aile Bir­li­ği Baş­ka­nı Ali Torun, aşure ik­ra­mı­nı her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Okul bah­çe­sin­de da­vet­li­le­re aşure da­ğıt­tık­la­rı­nı be­lir­ten Torun, “Her Mu­har­rem ayın­da aşure ya­pıl­ma­sı ge­le­nek­sel hale gel­miş­tir. Öğ­ret­men ve Ve­li­le­ri­mi­zin iş­bir­li­ği ve okul aile bir­li­ği­nin spon­sor­lu­ğun­da bin adet aşure da­ğı­tıl­dı” dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol