06 Ekim 2017 Cuma 14:40
14 Okunma
İLAÇ­LA­MA EKİBİNE TİYAT­RO­LU EĞİTİM
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ne ilaç­la­ma hiz­me­ti veren şir­ke­tin Kum­lu­ca, Fi­ni­ke, Kemer, Kor­ku­te­li, El­ma­lı, Kaş ve Demre il­çe­le­rin­de görev yapan per­so­nel­le­ri­ne Kum­lu­ca'da eği­tim ve­ril­di. Fir­ma­nın iş gü­ven­li­ği uz­man­la­rı Ha­...ni­fi Umut­lu, Gür­kan Aydın ve Pınar Ka­ra­can ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­tim, Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Fir­ma­nın Batı An­tal­ya Böl­ge­si So­rum­lu Mü­dü­rü Ha­ni­fi Umut­lu, "Kum­lu­ca, Fi­ni­ke, Kemer, Kor­ku­te­li, El­ma­lı, Kaş ve Demre il­çe­le­rin­de te­miz­lik iş­le­ri yapan An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ilaç­la­ma eki­bi­ne eği­tim se­mi­ne­ri ve­ri­yo­ruz. Eği­tim­le­ri­miz, çevre bi­lin­ci, iş gü­ven­li­ği ve iş sağ­lı­ğı ko­nu­la­rı­na yö­ne­lik oldu. Ekip­le­ri­mi­zin ko­nu­yu daha iyi kav­ra­ma­la­rı ve se­mi­ne­ri eğ­len­ce­li hale ge­tir­mek için uy­gu­la­ma­lı ve ti­yat­ro­lu halde ver­dik" dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol