13 Ekim 2017 Cuma 11:35
479 Okunma
ÇETİNKAYA’DAN İLÇE TA­RI­MI­NA YÖN VE­RECEK PROJE!
YA­PI­LA­CAK TESİSLER BÖLGE TA­RI­MI­NA YENİ BİR DÖ­NÜ­ŞÜM HAM­LESİ YA­ŞA­TA­CAK.
Kum­lu­ca’nın Ma­vi­kent Ma­hal­le­si Ça­nak­çı Mev­ki­in­de ya­pı­la­cak olan Tarım ve Hay­van Ürün­le­ri Te­sis­le­ri bölge ta­rı­mı­nın ge­le­ce­ği­ne yön ve­recek. Bu te­sis­le­rin ya­pı­mı ile böl­ge­den ya­pı­la­cak ih­ra­ca­ta katkı sağ­la­mak kay­dıy­la pa­zar­la­ma­da­ki so­run­la­rın da önü açıl­mış ola­cak.

Bu karar hak­kın­da açık­la­ma yapan Kum­lu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya; “İlçe­miz, tarım ürün­le­ri­nin ye­tiş­ti­ril­me­si ve pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ül­ke­mi­zin öncü üre­tim mer­kez­le­rin­den­dir. Her geçen gün artan gü­ven­li gıda ih­ti­ya­cı tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de yeni üre­tim ve pa­zar­la­ma mer­kez­le­ri or­ta­ya çık­mış­tır. Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi ola­rak yıl­lar­dır ilçe ta­rı­mı­nın önünü aç­ma­ya ve ilçe ta­rı­mı­nın viz­yo­nu­nu ge­liş­tir­me­ye, il­çe­mi­ze ve il­çe­miz­de tarım sek­tö­rün­de ça­lı­şan va­tan­daş­la­rı­mı­za yeni fır­sat­lar sun­ma­ya gay­ret gös­ter­mek­te­yiz.

Ma­vi­kent Ma­hal­le­sin­de ku­ru­la­cak yeni te­sis­ler önem­li bir yere sahip ol­du­ğu­muz tarım sek­tö­rün­de il­çe­mi­ze yeni bir sıç­ra­ma, dünya pa­zar­la­rıy­la re­ka­bet yo­lun­da bize yeni ka­pı­lar aça­cak­tır. 2000’li yıl­la­rın ba­şın­da Kum­lu­ca Top­tan­cı Hal Komp­lek­si ve Pa­ket­le­me te­sis­le­ri pro­je­le­ri­miz, bugün örtü altı tur­fan­da sebze üre­ti­mi ko­nu­sun­da­ki öncü ko­nu­mu­mu­zun temel taş­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Bugün Ma­vi­kent Ma­hal­le­miz de ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz bu proje önü­müz­de­ki yıl­lar­da bu ko­nu­mu­mu­zu ko­ru­ma­mız­da ve daha yük­sek üre­tim ve pa­zar­la­ma po­tan­si­ye­li­mi­ze çık­ma­mı­za temel oluş­tu­ra­cak­tır. Ya­pı­la­cak olan te­sis­ler şim­di­den ya­tı­rım­cı ar­ka­daş­la­ra ha­yır­lı olsun “dedi.

Ma­vi­kent Ma­hal­le­si Ça­nak­çı Mev­ki­in­de Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si’ne ait olan ve imar pla­nın­da ‘’Tarım ve Hay­van­cı­lık Tesis Alanı’’ ola­rak geçen 15 adet par­sel­le­rin Be­le­di­ye En­cü­me­ni­nin al­dı­ğı karar so­nu­cun­da ihale yo­luy­la gi­ri­şim­ci­le­re sa­tıl­ma ka­ra­rı alın­dı.

Ma­vi­kent Ma­hal­le­si Ça­nak­çı Mev­ki­in­de Te­sis­le­rin Ku­ru­la­ca­ğı 501 ada 4 – 5 – 6 nu­ma­ra­lı par­sel­ler 18 Ekim 2017 ta­ri­hin­de sa­tı­şı ya­pıl­mak üzere iha­le­ye çı­ka­cak.
İhale için Fi­ni­ke’nin ta­nın­mış Tüc­car­la­rın­dan Faruk Çe­tin­ka­ya, ihale in­ce­le­me­si için Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. İhale şart­la­rı hak­kın­da bilgi aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner24

banner23