13 Ekim 2017 Cuma 11:16
26 Okunma
BELEDİYEDEN POMEM SINAVINA GİRECEK GENÇLERE KURS DESTEĞİ
Kum­lu­ca ve çevre il­çe­ler­den Polis Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi sı­nav­la­rı­na ha­zır­la­nan genç­ler için Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si Spor İşleri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ve­ri­lecek olan eği­ti­m, bugün baş­lı­yor. Kurs­lar için Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si Ka...­pa­lı Spor Sa­lo­nun­da par­kur ku­ru­lu­yor.

Kum­lu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya; “Bu kurs­la­rı geçen yıl be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de ilk defa dü­zen­le­miş­tik. Kurs ver­di­ği­miz genç­le­ri­mi­zin sı­nav­lar­da ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu gör­dük. Genç­le­ri­miz daha önce bu kurs­la­rı almak için il mer­ke­zi­ne ve başka şe­hir­le­re gi­di­yor­lar­dı. Artık il­çe­miz­de­ki genç­le­re bu im­kân­la­rı sağ­la­dık. Genç­le­ri­mi­ze mes­lek edin­dir­me­de kat­kı­mız ola­ca­ğı­nı ümit ede­rek aynı kurs­la­rı yine dü­zen­li­yo­ruz. Sı­nav­la­ra gi­recek genç­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol