10 Ekim 2018 Çarşamba 13:59
561 Okunma
Altınyaka Mahallesi'ne Kadın Muhtar Adayı

Al­tın­ya­ka Ma­hal­le­si Muh­tar Adayı Havva Ka­ra­kuş, he­ye­ca­nı­nı ve ya­pa­ca­ğı hiz­met­le­ri ga­ze­te­mi­ze an­lat­tı. 
Muh­tar Adayı Havva Ka­ra­kuş; “ Bir­lik, be­ra­ber­li­ğin ve da­ya­nış­ma­nın sağ­lan­ma­sı için sık sık top­lan­tı­lar ya­pa­ca­ğım. Bu sa­ye­de hal­kı­mı­zın so­run­la­rı­nı ya­kın­dan takip ede­rek kolay çö­zü­me ka­vuş­tu­ra­ca­ğız. Pik­nik ala­nı­nı ge­niş­le­tip te­miz­li­ği­ne dik­kat ede­ce­ğiz. Pınar Gözü Mev­ki­ini ve Asar Te­pe­si­ni ışık­lan­dı­ra­ca­ğız. Bu alan­la­rı düğün nişan ve eğ­len­ce gibi sos­yal fa­ali­yet­ler­de kul­la­nı­lır hale ge­ti­re­ce­ğiz. 
Ma­hal­le için­de­ki bozuk yol­la­rın as­falt­lan­ma­sı için ça­lı­şa­ca­ğız. Ma­hal­le­mi­zin gü­nü­bir­lik dol­muş so­ru­nu­nu çö­ze­ce­ğiz. Al­tın­ya­ka’mızın daha etkin bir şe­kil­de ta­nı­tı­mı­nı ya­pa­rak daha çok mi­sa­fir gel­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Al­tın­ya­ka’yı eski ününe ka­vuş­tu­ra­ca­ğız.
Sağ­lık Ocağı, ya­tı­lı Bölge Okulu ve hatta mes­lek li­se­si­nin açıl­ma­sı­na ça­lı­şa­ca­ğız. 
Ma­hal­le­miz­de mey­ve­ci­li­ğin daha çok ge­liş­me­si için soğuk hava de­po­su so­ru­nu­nu çö­ze­ce­ğiz. 
Konut ya­pı­mın­da pro­se­dü­rün ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yıp daha çok ika­met edil­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. 
Yaşlı ve yal­nız ya­şa­yan ve hasta olan va­tan­daş­la­rı­mı­za yemek, sağ­lık ve ev te­miz­li­ğin­de yar­dım­cı olun­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. 
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın resmi iş­le­rin­de yan­la­rın­da ola­rak yol gös­te­ri­ci ola­ca­ğız. 
Ço­cuk­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ni alıp, ih­ti­yaç­la­rı­na uygun in­ter­net, sos­yal et­kin­lik ve oyun alan­la­rı­nı temin ede­ce­ğiz. Bir­lik, be­ra­ber­lik için­de sevin ve üzün­tü­de her zaman elim­den gel­di­ğin­ce hal­kı­mı­zın ya­nın­da ola­ca­ğım.
Şi­ka­yet­ler­le değil ya­pı­cı ve yar­dım­cı ola­rak güzel ma­hal­le­mi­zi can­lan­dı­ra­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. 
Bi­li­yo­ruz ki bir­lik­ten güç doğar. Bu se­bep­le Al­tın­ya­ka hal­kı­nın bana des­tek ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. 
Evi­mi­zin ka­pı­sı ve te­le­fo­num 7 / 24 tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za açık ola­cak­tır. 
Ben söz­le­ri­mi­zin ar­ka­sın­da du­ra­ca­ğı­mı vaat edi­yo­rum. 
Allah sağ­lık ve­rir­se tüm gü­zel­lik­le­ri hep be­ra­ber ya­şa­yıp gö­re­ce­ğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34

banner23