06 Ekim 2017 Cuma 14:34
8 Okunma
AK PAR­Tİ­Lİ GENÇ­LER­DEN KAN BA­ĞI­ŞI
Ak Parti Kum­lu­ca Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Cihan Kı­zıl­ka­ya ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du. Ak Par­ti­li genç­ler Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ku­ru­lu Kı­zı­lay Kan Top­la­ma Aracı'na ge­le­rek kan verdi.

Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Cihan Kı­zıl­ka­ya, "Genç­le­ri­mi­ze örnek olmak ve in­san­la­rı­mı­za ya­rar­lı olmak ama­cıy­la toplu kan ba­ğı­şın­da bu­lun­mak is­te­dik. Kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Kan ba­ğış­la­mak top­lum­sal bir olay­dır. Ba­ğış­la­dı­ğı­mız bir damla kan bir can demek ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ak Parti Kum­lu­ca Genç­lik Kol­la­rı ola­rak bu so­rum­lu­luk için­de ha­re­ket etmek is­te­dik" dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol